Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Η Clean Energy παρέχει ένα διευρυμένο πεδίο υπηρεσιών σε θέματα ανάπτυξης τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για θερμική ενέργεια/ηλεκτρική ενέργεια/συμπαραγωγή, χρησιμοποιώντας στερεά βιοκαύσιμα ή ανακτηθέντα καύσιμα από απορρίμματα.

Στον τομέα των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στα ακόλουθα πεδία:

H Clean Energy μπορεί να παρέχει ένα ολοκληρωμένο εύρος υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου ανάπτυξης του έργου καλύπτοντας τις περισσότερες απαιτήσεις ενός μελλοντικού επενδυτή.

Στηριζόμενη στη σημαντική εμπειρία του προσωπικού της Clean Energy σε θέματα ανάπτυξης έργων και μελετών μηχανικού, η εταιρεία μπορεί να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για ανάπτυξη νέων έργων βιομάζας από μικρή κλίμακα έως μεσαία ή βιομηχανική κλίμακα.

Η Clean Energy αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αδειοδότηση ενός νέου έργου. Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται:

H Clean Energy παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και συναλλαγών στην αγορά των δικαιωμάτων εκπομπών (ETS) .

Η Clean Energy έχει ακόμη εμπειρία στην ανάπτυξη συγκεκριμένων μελετών έρευνας αγοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.