Υπηρεσίες Μηχανικού

Υπηρεσίες Μηχανικού

Η Clean Energy παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για θερμική ενέργεια/ηλεκτρική ενέργεια/συμπαραγωγή. 

Στον τομέα των υπηρεσιών μηχανικού, η εταιρεία έχει μεγάλη εμπειρία στα ακόλουθα πεδία, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή σε νέα έργα ή σε ήδη τρέχοντα.

Η ομάδα μηχανικών της Clean Energy έχει μεγάλη εμπειρία στους υπολογισμούς του βασικού εξοπλισμού και των ισοζυγίων των θερμικών εγκαταστάσεων. Υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης θερμικών κύκλων χρησιμοποιούνται σε αυτό το πεδίο εφαρμογών.

Η Clean Energy διαμέσου της συνεργασίας της με τον ερευνητικό φορέα ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ προσφέρει ένα μεγάλο εύρος για τον χαρακτηρισμό στερεών βιοκαυσίμων και ανακτηθέντων δευτερογενών καυσίμων σύμφωνα με τελευταία Ευρωπαϊκά πρότυπα (CEN 335 and CEN 343).

H Clean Energy παρέχει μέσω των συνεργατών της ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σχετικά με μετρήσεις σε βιομηχανική κλίμακα περιλαμβάνοντας: