Υπηρεσίες

Η Clean Energy παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις για τη θερμική αξιοποίηση βιομάζας ή ανακτηθέντων καυσίμων μέσω της συνεργασίας της με ένα ευρύ δίκτυο βιομηχανικών εταιρειών παγκοσμίως. Η εταιρεία είναι σε θέση να υποστηρίξει τον υποψήφιο επενδυτή σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης του έργου, από την αρχική μελέτη σκοπιμότητας μέχρι την τελική έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης.