Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Clean Energy! Η Clean Energy ΕΠΕ αποτελεί τεχνοβλαστό του ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) με δραστηριότητες στην ανάπτυξη, επίδειξη και προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα κεντρικά γραφεία της Clean Energy είναι στην Πτολεμαΐδα.